Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Το αλφάβητο με λουλούδια σταυροβελονιά / Floral alphabet cross stitch patterns

Υπέροχα σχέδια για κεντητά λουλούδια με τα γράμματα του αλφαβήτου
Lovely cross stitch flowers with the letters of the alphabet

Μπορείτε να τα συνδυάσετε και με τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου  τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ .
You can also combine them with the letters of the Greek alphabet , which you can find here .


Επισκεφτείτε την ετικέτα Μονογράμματα σταυροβελονιά
Visit the label Cross stitch monograms

πηγή /source :


Καλό βράδυ !!!!!!!
Have a nice evening !!!!!!!


6 σχόλια: