Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Μονογράμματα με ψαράκια / Fish cross stitch patterns

Ψαράκια , αστερίες , ιππόκαμποι και χταπόδια με τα γράμματα του αλφαβήτου για κέντημα σταυροβελονιά.
Fish , starfish , seahorses and octopus with the letters of the alphabet to cross stitch .
Για να δείτε περισσότερα σχέδια για παιδικά κεντήματα
 κάνετε κλικ εδώ
Click here to see more children cross stitch patterns .

Για να δείτε περισσότερα  σχέδια με θαλάσσια όντα, επισκεφτείτε :/
To see more patterns of sea creatures , visit :


Μην ξεχνάτε να κάνετε  κλικ επάνω στις εικόνες για να τις βλέπετε
στο κανονικό τους μέγεθος !!!!!!
 Don't forget to  click on the pictures  to view the full sized image !!!!!!!Μπορείτε να τα συνδυάσετε και με τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ .
You can also combine them with the letters of the Greek alphabet , which you can find here .


Καλή εβδομάδα !!!!!
Have a lovely week !!!!!!!!

3 σχόλια: