Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Πλέξη "Η κορυφή του Κύματος " /The Crest of the Wave knitting stitch

Πλέξιμο με βελόνες : εύκολη δαντέλα 
Easy Lace knitting stitch 

                                         Οδηγίες /  Tutorial  
Ρίχνουμε πόντους πολλαπλάσιους του 12+1
Multiple of 12 sts plus 1. 

σειρές 1 έως 4 : πλέκουμε όλους τους πόντους καλή.
rows 1-4 : Knit all stitches .
σειρά 5 : Πλέκουμε 1 πόντο καλή, 
*[2 πόντους μαζί καλή] 2 φορές, [ζετέ,1 πόντο καλή] 3 φορές,
ζετέ,  [μείωση SSK] 2 φορές,  1 πόντο καλή ,
 επαναλαμβάνουμε από * μέχρι το τέλος της σειράς.
(Δείτε πώς κάνουμε τη μείωση SSK στο τέλος της ανάρτησης.) .)
Row 5: K1, * [k2 tog] twice, [yo, k1] 3 times, yo, [ssk] twice, k1; rep from *
σειρά 6 : Πλέκουμε όλους τους πόντους ανάποδη .
  Row 6: Purl all stitches
σειρές 7 έως 12 : Επαναλαμβάνουμε τις σειρές 5 και 6,
3 φορές.
  Rows 7-12: Repeat Rows 5 and 6  ,  3 times

Επαναλαμβάνουμε τις σειρές 1 έως 12 όσες φορές χρειασθεί.
     Repeat Rows 1-12.


Δείτε και το βίντεο :
Here is tthe video :

Το πατρόν πλεξίματος / Here is the knitting chart ! 
                                                                                πηγή / source
Δείτε πώς διαβάζουμε ένα πατρόν πλεξίματος εδώ.
Click here to see how to read a knitting chart .


Πώς κάνουμε τη μείωση SSK( μείωση με κλίση προς τα αριστερά)

Σε πολλές γραπτές οδηγίες στα Αγγλικά, μας ζητείται να κάνουμε μείωση πόντων που ονομάζεται SSK  ή Slip Slip Knit  .  Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε άπλεκτο τον πρώτο πόντο σαν να πλέκουμε καλή , να πάρουμε άπλεκτο και το δεύτερο πόντο σαν να πλέκουμε καλή και μετά να μπήξουμε την αριστερή βελόνα στο μπροστινό μέρος των δυο άπλεκτων πόντων και να τους πλέξουμε μαζί .  Δείτε πώς κάνουμε τη μείωση SSK στο παρακάτω βίντεο  :

               


Επισκεφτείτε την ετικέτα πλέξιμο με βελόνες .

Visit the label knitting .                                               Καλό βράδυ !!!

                       Have a nice evening !!!

Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

υφαντά βραχιολάκια /Straw Weaving Bracelets.

 Μια ευχάριστη και δημιουργική απασχόληση για παιδιά και όχι μόνο 
 Πώς φτιάχνουμε ένα αυτοσχέδιο μίνι αργαλειό με πλαστικά καλαμάκια και πώς τον χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε υφαντά βραχιολάκια. Η υφαντική με καλαμάκια είναι μια πολύ χαλαρωτική δραστηριότητα και ένας ευχάριστος τρόπος να απασχοληθούν τα παιδιά ! Επιπλέον δεν κοστίζει σχεδόν τίποτε. 
A creative activity for children
How to make a straw weaving loom and how to weave on that loom to make woven bracelets.Straw weaving is a great relaxing activity for kids and a great way to keep themselves busy! Moreover, it costs almost nothing .
 Πώς  υφαίνουμε με πλαστικά καλαμάκια /How to weave on a drinking straw loom
Εύκολα υφαντά βραχιολάκια / Easy to make  woven bracelets 
                                         

                                           


Επισκεφτείτε την ετικέτα Υφαίνουμε σε χειροποίητους αργαλειούς.
Visit the label weaving.
                                          
                                           Καλή σας ημέρα !!!!!
                                           Have a lovely day !!!!!!


  Κυριακή 16 Ιουλίου 2017

  πλέξη δαντελωτό λάστιχο / Eyelet Rib Stitch

   Πολύ όμορφο και εύκολο τρυπητό λάστιχο 
  A very pretty and easy  eyelet rib stitch  

                   Visit The Weekly Stitch for instructions in English.
  Επισκεφτείτε το blog The Weekly Stitch  για γραπτές οδηγίες στα Αγγλικά .

  Οδηγίες / Tutorial:
  Ρίχνουμε πόντους πολλαπλάσιους του 5+2 (στο δείγμα που πλέκει στο βίντεο έχει ρίξει 17 πόντους (5 επί 3 συν 2)

  σειρά 1 : (ανάποδη πλευρά του πλεκτού) : Πλέκουμε 2 πόντους καλή, *3 πόντους ανάποδη, 2 πόντους καλή ,
   επαναλαμβάνουμε από * μέχρι το τέλος της σειράς.

  σειρά 2 Πλέκουμε 2 πόντους ανάποδη , *3 πόντους καλή, 2 πόντους ανάποδη, 
  επαναλαμβάνουμε από*  μέχρι το τέλος της σειράς . 

  σειρά 3 : επαναλαμβάνουμε τη σειρά 1.


  σειρά 4 Πλέκουμε 2 πόντους ανάποδη , *πλέκουμε 2 πόντους μαζί καλή , ζετέ (=ρίξιμο), 1 πόντο καλή, 2 πόντους ανάποδη,
  επαναλαμβάνουμε από*  μέχρι το τέλος της σειράς .

  σειρά 5 : επαναλαμβάνουμε τη σειρά 1.


  σειρά 6 Πλέκουμε 2 πόντους ανάποδη , *3 πόντους καλή, 2 πόντους ανάποδη,
  επαναλαμβάνουμε από*  μέχρι το τέλος της σειράς .

  σειρά 7 : επαναλαμβάνουμε τη σειρά 1.

  σειρά 8  Πλέκουμε 2 πόντους ανάποδη , *1 πόντο καλή, ζετέ , μείωση SSK (δείτε πώς κάνουμε τη μείωση SSK στο τέλος αυτής της ανάρτησης και στα παρακάτω βίντεο),2 πόντους ανάποδη , 
  επαναλαμβάνουμε από*  μέχρι το τέλος της σειράς .

  Επαναλαμβάνουμε αυτές τις 8 σειρές για το σχέδιο .
  Μπορείτε να δείτε πώς το πλέκουμε και στο παρακάτω βίντεο : You can watch the following video :
                              
          https://www.youtube.com/watch?v=X2uBjg9Xaig

  Πώς κάνουμε τη μείωση SSK( μείωση με κλίση προς τα αριστερά)

  Σε πολλές γραπτές οδηγίες στα Αγγλικά, μας ζητείται να κάνουμε μείωση πόντων που ονομάζεται SSK  ή Slip Slip Knit  .  Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε άπλεκτο τον πρώτο πόντο σαν να πλέκουμε καλή , να πάρουμε άπλεκτο και το δεύτερο πόντο σαν να πλέκουμε καλή και μετά να μπήξουμε την αριστερή βελόνα στο μπροστινό μέρος των δυο άπλεκτων πόντων και να τους πλέξουμε μαζί . Στο προηγούμενο βίντεο τον δεύτερο πόντο τον παίρνει άπλεκτο σαν να πλέκει ανάποδη αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο . Δείτε πώς κάνουμε τη μείωση SSK στο παρακάτω βίντεο  :  Επισκεφτείτε την ετικέτα πλέξιμο με βελόνες .

  Visit the label knitting .                                                 Καλή εβδομάδα  !!!

                         Have a nice week!!!


  Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

  πλέξη μικρά κοχύλια / Little Shell knitting stitch

  Μια πολύ όμορφη και εύκολη πλέξη, ιδανική για πουλόβερ , ζακέτες και παιδικές κουβέρτες 
   A very simple and pretty stitch , ideal to use on sweaters , cardigans and baby blankets 


  οδηγίες / Tutorial 
   Ρίχνουμε πόντους πολλαπλάσιους του 7+2 
  Cast on a multiple of 7 + 2
  σειρά 1 : πλέκουμε όλους τους πόντους καλή.
  Row 1:   Knit all stitches
  σειρά 2 : πλέκουμε όλους τους πόντους ανάποδη .
  Row 2:   Purl all stitches 
  σειρά 3 : πλέκουμε 2 πόντους καλή, *ζετέ(=ρίξιμο) , 1  πόντο ανάποδη , 3 πόντους μαζί ανάποδη , 1 πόντο ανάποδη , ζετέ, 2 πόντους καλή , 
    επαναλαμβάνουμε από * μέχρι  το τέλος της σειράς . 
  Row 3:   K2 *YO, P1, P3tog, P1, YO, K2 , repeat from * to the end of the row .
  σειρά 4 : πλέκουμε όλους τους πόντους ανάποδη. 
  Row 4:   Purl all stitches

  Επαναλαμβάνουμε αυτές τις 4 σειρές για το σχέδιο . 
  Repeat these four rows for the pattern.


  Μπορείτε να δείτε και το παρακάτω βίντεο :
  You can also watch he following video :
  Αν  θέλουμε να πλέξουμε κυκλικά :
  When knitting in the round: 
   Ρίχνουμε πόντους πολλαπλάσιους του 7
  Cast on a multiple of 7
  σειρά 1 : πλέκουμε όλους τους πόντους καλή.
  Row 1:   Knit all stitches.
  σειρά 2 : πλέκουμε όλους τους πόντους καλή.
  Row 2:   Knit all stitches.
  σειρά 3 : *πλέκουμε 2 πόντους καλή, ζετέ(=ρίξιμο) , 1 πόντο ανάποδη , 3 πόντους μαζί ανάποδη , 1 πόντο ανάποδη , ζετέ, 
    επαναλαμβάνουμε από * μέχρι  το τέλος του γύρου. 
  Row 3:  * K2 ,YO, P1, P3tog, P1, YO, 
   repeat from*  to the end of the round .
  σειρά 4 : πλέκουμε όλους τους πόντους καλή. 
  Row 4:   Knit all stitches.  Για να προσαρμόσουμε αυτή την πλέξη σε διαφορετικά σχέδια με διαφορετικό αριθμό πόντων , μπορούμε να κάνουμε τις στήλες με την πλέξη ζέρσεϊ φαρδύτερες ή στενότερες , πλέκοντας όσους πόντους θέλουμε ανάμεσα στις στήλες με τα  κοχυλάκια .
  To adapt this stitch to different patterns with different stitch counts, you can easily make the stockinette stitch columns wider or narrower, using as many stitches between the “purl shells” as you like. 


  Επισκεφτείτε την ετικέτα πλέξιμο με βελόνες .

  Visit the label knitting .                                                 Καλή σας ημέρα  !!!!!
                         Have a nice day!!!!!!!

  Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

  Μαθαίνουμε να πλέκουμε εύκολα και γρήγορα / How to knit and purl faster


                        Πώς πλέκουμε καλή /How to knit
                                   
                                    https://www.youtube.com/watch?v=8ByKeqjuTrA
                        Πώς πλέκουμε ανάποδη / How to  purl   Επισκεφτείτε την ετικέτα πλέξιμο με βελόνες .

  Visit the label knitting .                                                 Καλό απόγευμα !!!!!
                         Have a nice afternoon!!!!!!!

        
          

  Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

  Σχέδια για κέντημα σταυροβελονιά με τη Μικρή Γοργόνα (Ariel) /The Little Mermaid cross stitch patterns


  Κάνετε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερα σχέδια με την Αριελ τη μικρή γοργόνα .
  Click here to see more cross stitch patterns of Ariel the Little Mermaid .

   Flounder , Ariel's best friend

  Η "Μικρή Γοργόνα"  είναι  ένα Αμερικάνικο μιούζικαλ φαντασίας κινουμένων σχεδίων  του 1989 , παραγωγής της Walt Disney Feature Animation , το οποίο κυκλοφόρησε από τη Walt Disney Pictures . Βασισμένο στο Δανέζικο παραμύθι με το ίδιο όνομα του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν,  μας λέει την ιστορία μιας όμορφης γοργόνας πριγκίπισσας που ονειρεύεται - επιθυμεί να γίνει άνθρωπος .

  The Little Mermaid is a 1989 American animated musical fantasy film produced by Walt Disney Feature Animation and released by Walt Disney Pictures. Based on the Danish fairy tale of the same name by Hans Christian AndersenThe Little Mermaid tells the story of a beautiful mermaid princess who dreams of becoming human.
  πηγή / source

              Κάνετε κλικ εδώ για να δείτε κι άλλα σχέδια για κεντητές γοργόνες.
  Click here to see some more mermaid cross stitch patterns.

                                                      Καλή σας ημέρα !!!!!!
                 Have a nice day !!!!!!

  Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

  κατασκευές με βότσαλα / crafts with pebbles

   ζωγραφισμένα βότσαλα  και άλλες δημιουργικές ιδέες με βότσαλα /  painted rocks and other creative crafts

                              Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες ιδέες . 
  Click  here   for more ideas .  Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες ιδέες . 
  Click here for more ideas .  Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες ιδέες . 
  Click here for more ideas .


  patchwork on stones
  Κάντε κλικ εδώ  για οδηγίες κατασκευής .
  Click here for tutorial .

  Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

  Πώς πλέκουμε λάστιχο με το Ρώσικο τρόπο / Eastern European Rib Stitch

  Πώς πλέκουμε εύκολα και γρήγορα λάστιχο κρατώντας την κλωστή συνεχώς πίσω από τη βελόνα (Ρώσικος ή Ανατολικοευρωπαϊκος τρόπος).
  The Eastern European Rib Stitch worked with the yarn held continually behind the needle for speed and ease. 
                             

      Πώς πλέκουμε λάστιχο με τον Ρώσικο (Ανατολικοευρωπaϊκό) τρόπο   Eastern European Rib Stitch  Πώς πλέκουμε καλή με τον Ρώσικο (Ανατολικοευρωπaϊκό) τρόπο 

                                 Eastern European Knit Stitch

                                        
                                      https://www.youtube.com/watch?v=TrSyddcikLE
  Πώς πλέκουμε ανάποδη με τον Ρώσικο (Ανατολικοευρωπaϊκό) τρόπο με την κλωστή πίσω από τη βελόνα .

     Eastern European Purl Stitch  with the yarn held behind the needle.


                     
  Επισκεφτείτε την ετικέτα πλέξιμο με βελόνες .

  Visit the label knitting .                                                 Καλή σας ημέρα !!!!!
                          Have a nice day !!!!!!!