Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

σχέδιο πλεκτού λαιμού με φύλλα /leafy cowl knitting pattern

πλέξιμο με βελόνες : πλεκτοί λαιμοί με μπορντούρες φύλλων
οδηγίες :
Ρίχνουμε 34 πόντους σε βελόνα νούμερο 5.5
σειρά 1: πλέκουμε καλή 26 πόντους και τοποθετούμε ένα δείκτη. Πλέκουμε τους υπόλοιπους πόντους ακολουθώντας το σχέδιο του φύλλου που παραθέτω πιο κάτω . 
σειρά 2 : ακολουθούμε το σχέδιο του φύλλου μέχρι τον δείκτη , πλέκουμε καλή τους υπόλοιπους 26 πόντους .
σειρές 3 έως 18 : πλέκουμε τους 26 πόντους πάντα καλή (πλέξη μους) και ακολουθούμε το σχέδιο του φύλλου στους υπόλοιπους πόντους .
Επαναλαμβάνουμε τις 18 σειρές  9 φορές και ενώνουμε με ράψιμο τις δυο άκρες του παραλληλόγραμμου για να σχηματιστεί ο λαιμός .
(Τον πράσινο λαιμό τον έπλεξα με βελόνες νούμερο 5 και έριξα 38 πόντους στη βελόνα μου - από αυτούς τους πόντους τους 30 πόντους τους έπλεκα πάντοτε καλή - στους υπόλοιπους πόντους ακολουθούσα το σχέδιο του φύλλου που παραθέτω πιο κάτω . Έπλεξα τις 18 σειρές που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί ένα φύλλο 10 φορές  )


Πώς πλέκουμε το σχέδιο του φύλλου (έχουμε 8 πόντους στη βελόνα μας) Leaf pattern on 8 stitches :

σειρά 1: (καλή πλευρά)  5 πόντοι  καλή , ζετέ, 1 πόντος καλή , ζετέ, 2 πόντοι καλή 
( έχουμε 10 πόντους ) .
row 1:   (right side)     K5, yo, k1, yo, k2  ( 10 stitches ).

σειρά 2:     6 πόντοι ανάποδη , αύξηση 1 πόντου πλέκοντας δυο φορές τον ίδιο πόντο (δείτε το πρώτο βίντεο ) , 3 πόντοι καλή ( έχουμε 11 πόντους ) .
row 2:      P6, kfb , k3 ( 11 stitches ).


σειρά 3:      4 πόντοι καλή , 1 πόντος ανάποδη , 2 πόντοι καλή , ζετέ , 1 πόντος καλή, ζετέ , 3 πόντοι καλή ( έχουμε 13 πόντους )
row 3:       K4, p1, k2, yo, k1, yo, k3 ( 13 stitches ).


σειρά 4 :    8 πόντοι ανάποδη , αύξηση 1 πόντου πλέκοντας δυο φορές τον ίδιο πόντο (δείτε το πρώτο βίντεο )  , 4 πόντοι καλή ( έχουμε 14 πόντους ) .
row 4:       P8, kfb , k4 ( 14 stitches ).


σειρά 5 :    4 πόντοι καλή , 2 πόντοι ανάποδη , 3 πόντοι καλή , ζετέ , 1 πόντος καλή , ζετέ , 4 πόντοι καλή ( έχουμε 16 πόντους ) .
row 5:      K4, p2, k3, yo, k1, yo, k4 ( 16 stitches ).


σειρά 6 :   10 πόντοι ανάποδη ,   αύξηση 1 πόντου πλέκοντας δυο φορές τον ίδιο πόντο (δείτε το πρώτο βίντεο )  , 5 πόντοι καλή ( έχουμε 17 πόντους ) .
row 6:       P10, kfb, k5 
( 17 stitches ).


σειρά 7 :     4 πόντοι καλή , 3 πόντοι ανάποδη , 4 πόντοι καλή , ζετέ , 1 πόντος καλή , ζετέ , 5 πόντοι καλή ( έχουμε 19 πόντους ) .
row 7:        K4, p3, k4, yo, k1, yo, k5 
( 19 stitches ).σειρά 8 :    12 πόντοι ανάποδη ,  αύξηση 1 πόντου πλέκοντας δυο φορές τον ίδιο πόντο (δείτε το πρώτο βίντεο ) , 6 πόντοι καλή ( έχουμε 20 πόντους ) .
row 8:      P12, kfb ,  k6  (20 stitches )

σειρά 9 :   4 πόντοι καλή , 4 πόντοι ανάποδη ,  μείωση πόντων με κλίση προς τα αριστερά  (δείτε το δεύτερο βίντεο) , 7 πόντοι καλή , 2 πόντοι μαζί καλή , 1 πόντος καλή ( έχουμε 18 πόντους ) .
row 9:     K4, p4, ssk, k7, k2tog, k1 ( 18 stitches ).

σειρά 10 :    10 πόντοι ανάποδη ,   αύξηση 1 πόντου πλέκοντας δυο φορές τον ίδιο πόντο (δείτε το πρώτο βίντεο )  , 7 πόντοι καλή ( έχουμε 19 πόντους ) .
row 10:       P10, kfb, k7 
( 19 stitches ).


σειρά 11 :    4 πόντοι καλή , 5 πόντοι ανάποδη ,  μείωση πόντων με κλίση προς τα αριστερά  (δείτε το δεύτερο βίντεο), 5 πόντοι καλή , 2 πόντοι μαζί καλή , 1 πόντος καλή ( έχουμε 17 πόντους ) .
row 11:      K4, p5, ssk, k5, k2tog, k1 
( 17 stitches ).σειρά 12 :    8 πόντοι ανάποδη ,αύξηση 1 πόντου πλέκοντας δυο φορές τον ίδιο πόντο (δείτε το πρώτο βίντεο ) , 2 πόντοι καλή , 1 πόντος ανάποδη , 5 πόντοι καλή
 ( έχουμε 18 πόντους ) .
row 12:      P8, kfb , k2, p1, k5 ( 18 stitches ).

σειρά 13 :   4 πόντοι καλή , 1 πόντος ανάποδη , 1 πόντος καλή , 4 πόντοι ανάποδη ,   μείωση ενός πόντου με κλίση προς τα αριστερά  (δείτε το δεύτερο βίντεο), 3 πόντοι καλή , 2 πόντοι μαζί καλή , 1 πόντος καλή ( έχουμε 16 πόντους ) .
row 13:     K4, p1, k1, p4, ssk, k3, k2tog, k1 ( 16 stitches ).σειρά 14 :   6 πόντοι ανάποδη  ,αύξηση 1 πόντου πλέκοντας δυο φορές τον ίδιο πόντο (δείτε το πρώτο βίντεο ) , 3 πόντοι καλή , 1 πόντος ανάποδη , 5 πόντοι καλή
( έχουμε 17 πόντους ) .
row 14: P6, kfb , k3, p1, k5  ( 17 stitches ).

σειρά 15 :   4 πόντοι καλή , 1 πόντος ανάποδη , 1 πόντος καλή , 5 πόντοι ανάποδη ,    μείωση ενός πόντου με κλίση προς τα αριστερά  (δείτε το δεύτερο βίντεο), 1 πόντος καλή, 2 πόντοι μαζί καλή , 1 πόντος καλή ( έχουμε 15 πόντους ) .
row 15:     K4, p1, k1, p5, ssk, k1, k2tog, k1 ( 15 stitches ).

σειρά 16   4 πόντοι ανάποδη  ,αύξηση 1 πόντου πλέκοντας δυο φορές τον ίδιο πόντο (δείτε το πρώτο βίντεο ) , 4 πόντοι καλή , 1 πόντος ανάποδη , 5 πόντοι καλή
 ( έχουμε 16 πόντους ) .
row 16:     P4, kfb, k4, p1, k5 ( 16 stitches ).

σειρά 17 :   4 πόντοι καλή , 1 πόντος ανάποδη , 1 πόντος καλή , 6 πόντοι ανάποδη,  διπλή μείωση πόντων (δείτε το τρίτο βίντεο) , 1 πόντος καλή ( έχουμε 14 πόντους ) .
row 17:     K4, p1, k1, p6, SK2P, k1 
( 14 stitches ).


σειρά 18 :  2 πόντοι μαζί ανάποδη , κλείσιμο 5 πόντων ,3 πόντοι ανάποδη , 4 πόντοι καλή ( έχουμε 8 πόντους ) .
row 18:     P2tog, bind off 5 sts, p3, k4 ( 8 stitches )                           
Για να έχουν οι λαιμοί  μεγάλη ελαστικότητα στο τελείωμα , έκλεισα τους πόντους με χοντρή βελόνα κεντήματος . Δείτε πώς τους έκλεισα  εδώ .
I wanted a very stretchy bind off , so I used a tapestry needle to bind my cowls off . See how to bind off with a tapestry needle here
Το υπέροχο αυτό σχέδιο των λαιμών πού έπλεξα προέρχεται από το site  ABC Knitting Patterns , όπου μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς οδηγίες στα Αγγλικά . 
The source of this lovely knitting pattern is the site  ABC Knitting Patterns , where you can find a detailed tutorial in English .     Πώς κάνουμε  αύξηση 1 πόντου πλέκοντας δυο φορές τον ίδιο πόντο

                       How to  knit in front and back (kfb) tutorial


Πώς κάνουμε μείωση ενός πόντου με κλίση προς τα αριστερά 
How to do the ssk
(ssk stands for slip, slip, knit and is a left slanting decrease)Πώς κάνουμε διπλή μείωση πόντων
(παίρνουμε ένα πόντο άπλεκτο , πλέκουμε 2 πόντους μαζί καλή , περνάμε τον άπλεκτο πόντο επάνω από τους δύο που πλέξαμε μαζί)
How to do the SK2P (slip , knit 2 together, pass slipped stitch over)
                                         
Επισκεφτείτε την ετικέτα πλέξιμο με βελόνες .

Visit the label knitting .
                   Καλό βράδυ !!!!!
                   Have a nice evening!!!!!!!


13 σχόλια:

 1. ΩΩΩΩΩ! Τα φυλλαράκια κάνουν όλη τη διαφορά!
  (Επειδή έχω πέσει με τα μούτρα και φτιάχνω αυτά τα όμορφα παντοφλάκια που μας έδειξες πριν λίγο καιρό, θα ανεφοδιαστώ με νέα χρώματα νήματα και θα προσπαθήσω να φτιάξω κι αυτούς τους λαιμούς! όνειρο είναι!)
  ΣΣΣΜΟΥΤΣ πολλά, κορίτσι μου! Ευχαριστούμε πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πανέμορφο σχέδιο και ιδιαίτερο αποτέλεσμα !!! Μπράβο Νίκη για τις λςπτομερείς οδηγίες σου, οι πλέκτριες θα σε ευγνωμονούν και δικαίως !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολύ όμορφος και πρακτικός!!!Σ'ευχαριστούμε που μοιράστηκες μαζί μας τις οδηγίες!!!!!!
  Καλό βράδυ!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλημέρα όλη μέρα γλυκιά μου, όμορφο , πρακτικό μα εγώ "παθαίνω όταν κάτι μου σφίγγει το λαιμό". Μπράβο για τις οδηγίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Νικη μου τελεια τα φυλλα θα το κανω μολις μπορεσω , με τοσο καλες οδηγιες, να εισαι καλα και καλο μηνα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αχ, τι όμορφα πλεκτά... και τόσο πολύ ιδιαίτερα!!! Ευχαριστούμε για τις οδηγίες.
  Φιλάκια και καλό Σ/Κ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πάρα πολύ όμορφα τα έργα σου Νίκη, μπράβο! Δυστυχώς έχω πολλά χρόνια να πιάσω βελόνες στα χέρια μου....πού ξέρεις όμως, κάποια μέρα ίσως... Προς το παρόν, θα θαυμάζω αυτά που φτιάχνεις εσύ! Φιλιά (Αγγελική)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Σας ευχαριστώ πολύ κορίτσια !!!!!!
  Thank you !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Το εκανα δυο φορες ,υπεροχο σχεδιο ,και οτι ειναι στα ελληνικα ακομη καλυτερα .!!ευχαρισουμε πολυ .!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Υπεροχο!!!!!!Ευχαριστουμε πολυ πολυ!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή